Дээрх үнэ нь 150*200см QUEEN хэмжээний үнэ болно. Бусад хэмжээг бүтээгдэхүүн дээрээ дарж ороод сонгоно уу.

SEALY ЭНГИЙН АНГИЛАЛЫН МАТРАССНЫ КОЛЛЕКЦ