Дээрх үнэ нь 120*200см SINGLE хэмжээний үнэ болно. Бусад хэмжээг бүтээгдэхүүн дээрээ дарж ороод сонгоно уу.

SEALY POSTUREPREMIER ЭНГИЙН АНГИЛАЛЫН ПРЕМИУМ МАТРАССНЫ КОЛЛЕКЦ