top of page

140 ЖИЛИЙН ТУРШЛАГА - ТАНЫГ ДЭЭД ЗЭРГЭЭР АМРААХ ТЕХНОЛОГИ

Аливаа матрассыг гаднаас нь харахад ойролцоо харагддаг боловч ашиглагдсан материалуудын төрөл, тэдгээрийн чанар, хийц, эрүүл мэндэд үзүүлэх

нөлөөллүүдээрээ маш ялгаатай байдаг. Харьцангуй олон жилийн хэрэглээ болдгийн хувьд матрасс сонгох нь эрүүл мэндтэй холбоотой маш чухал

асуудал байдаг билээ. Sealy® -н мэргэжилтнүүд олон жилийн турш нуруу нугасны мэс засалчид болон эмч нартай хамтран судалгаа шинжилгээ

тогтмол явуулсны үр дүнд арав болон түүнээс дээш жилийн хугацаанд үдэш бүр хүний багана нурууны ясыг зөв байрлалд хадгалан ядарсан

булчингуудыг сэргээх зориулалт бүхий матрассыг бүтээсэн юм. Энэ нь Sealy® -г дэлхийд хамгийн борлуулалт сайтай матрасс болгож чадсан.

bottom of page